Pendidikan  

Isu Penarikan dana BOP PAUD oleh penilik di tingkat kecamatan sebesar 65% untuk dibelanjakan secara kolektif, membuat masyarakat ramai memperbincangkan hal tersebut.